Giới thiệu dịch vụ hosting luư trữ website chuyên nghiệp được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

 
Hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho hơn 81.000 hộ người có công

Bộ Xây dựng cho biết, đến nay, cả nước đã hoàn thành hỗ trợ về nhà ở cho 81.505 hộ người có công (với 45.837 hộ xây mới và 35.668 hộ sửa chữa, cải tạo), đang triển khai hỗ trợ 10.543 hộ.

[Molisa] Hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho hơn 81.000 hộ người có công

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, trong 8 tháng đầu năm 2016, công tác phát triển nhà ở theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện. Do đó, nhu cầu nhà ở của người dân ngày càng được đáp ứng tốt hơn.


 Các tin nổi bật
Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội, người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên đã chuẩn hóa
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Điện Biên đã chuẩn hóa
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên đã chuẩn hóa
  Văn bản mới ban hành
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Điện Biên đã chuẩn hóa
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội, người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên đã chuẩn hóa
Thông tư hợp nhất số 3875 /VBHN-BLĐTBXH, ngày 6/10/2016
Thông tư hợp nhất số 3874 /VBHN-BLĐTBXH, ngày 6/10/2016
Quyết định số 1791/QĐ-TTg, ngày 15/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị định số 136/2016/NĐ-CP, ngày 9/9/2016 của Chính phủ
Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Quyế định sô 1015/QĐ-LĐTBXH, ngày 29/7/2016 của Bộ Lao động - TB&XH
Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 15/7/2016 của Bộ Lao động - TB&XH
Thông tư số 22/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 29/6/2016 của Bộ Lao động - TB&XH
  Phóng sự ảnh
test2
test1
Ảnh hoạt động của Sở
 
 Chỉ đạo điều hành
v/v đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ dịp nghĩ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2016
...
Cảnh báo các tập tin chứa mã độc
 Văn bản dự thảo
v/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 48/2015/NĐ-CP ngày 15/8/2015
/editor_upload/Du thao sua doi Nghi dinh 48_2015_ND_CP.doc/editor_upload/Van ban 2944 cua UBND tinh.doc/editor_upload/Cong van de nghi phoi hop.doc ...
 Đoàn TNCSHCM
Các hoạt động Đoàn Thanh niên
Các đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động...
 Cải cách hành chính
Kế hoạch Công tác cải cách hành chính Nhà nước lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2016
 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016...
 Giới thiệu chung
Giới thiệu quá trình phát triển
Quá trình phát triển Lao động - Thương binh và Xã hội là lĩnh vực kinh tế - xã hội tổng hợp phục vụ cho sự phát triển của xã hội và đem lại hạnh phúc cho nhân dân mà trực tiếp là người lao động, gia đình và người có công với đất nước. Vì thế, t10.0pt;font-family:Tahoma;color:#333399">Lao...
 Tin tức & Sự kiện
Hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho hơn 81.000 hộ người có công
Bộ Xây dựng cho biết, đến nay, cả nước đã hoàn thành hỗ trợ về nhà ở cho 81.505 hộ người có công (với 45.837 hộ xây mới và 35.66/span>
Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện
Khánh thành Trung tâm Hành động bom mìn Việt Nam
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng thiết bị vui chơi cho các cháu điểm trường Nậm Chẩn- trường Mầm non Nà Khoa huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên
 Hướng dẫn Hồ sơ, Thủ tục
Thủ tục “Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân”
...
Thủ tục “Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình”
Thủ tục “Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội”
Thủ tục “Chế độ thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội”
 Chức năng, nhiệm vụ
Chức năng, nhiệm vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
Chức năng, nhiệm vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên.          I. Chức năng của Sở Lao động - Thương binh và xã hội.Sở Lao động - Thương binh và xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc uBiên.

Chức năng và nhiệm vụ
 Thông báo
Thông báo Tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản (Khóa 5, năm 2016)
Triển khai Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA), từ năm 2012 đến nay, Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với phía Nhật Bản tuyển chọn và đưa vào đào tạo tiếng Nhật cho 4 khóa ứng với...
Tăng cường công tác phòng chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh
Công điện của Thủ tướng ứng phó với bão số 2
Thông báo tuyển dụng công chức
 Tin tức & sự kiện
 
Số lượt truy cập
66768