Giới thiệu dịch vụ hosting luư trữ website chuyên nghiệp được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

 
Trao tặng 200 xe lăn cho người khuyết tật

Chiều 30/11, Hội bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi (NTT&TMC) Việt Nam phối hợp với Hội bảo trợ tỉnh tổ chức trao tặng xe lăn cho 200 người khuyết tật (NKT) tỉnh Điện Biên. Dự buổi lễ trao tặng có ông Lương Phan Cừ - Phó Chủ tịch Hội bảo trợ NTT&TMC Việt Nam, đồng chí Lê Văn Quý - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 Các tin nổi bật
Vận động nhắn tin ủng hộ công tác giảm nghèo bền vững
Truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Giảm nghèo giai đoạn mới cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp
70% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được cung cấp dịch vụ theo yêu cầu
  Văn bản mới ban hành
Nghị định số 153/2016/NĐ-CP, ngày 14/11/2016 của Chính phủ
Thông tư số 33/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - TB&XH
Thông tư số 32/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - TB&XH
Thông tư số 31/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - TB&XH
Thông tư số 30/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - TB&XH
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Điện Biên đã chuẩn hóa
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội, người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên đã chuẩn hóa
Thông tư hợp nhất số 3875 /VBHN-BLĐTBXH, ngày 6/10/2016
Thông tư hợp nhất số 3874 /VBHN-BLĐTBXH, ngày 6/10/2016
Quyết định số 1791/QĐ-TTg, ngày 15/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
  Phóng sự ảnh
test2
test1
Ảnh hoạt động của Sở
 
 Chỉ đạo điều hành
Phối hợp thông tin tuyên truyền Chương trình tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản.
Thực hiện Công văn số 960/TTLĐNN-TCLĐ ngày 09/11/2016 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản; Nhằm phổ biến rộng rãi thông tin về Chương trình tuyển ent> ...
Phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản
v/v đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ dịp nghĩ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2016
Cảnh báo các tập tin chứa mã độc
 Văn bản dự thảo
v/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 48/2015/NĐ-CP ngày 15/8/2015
/editor_upload/Du thao sua doi Nghi dinh 48_2015_ND_CP.doc/editor_upload/Van ban 2944 cua UBND tinh.doc/editor_upload/Cong van de nghi phoi hop.doc ...
 Đoàn TNCSHCM
Các hoạt động Đoàn Thanh niên
Các đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động...
 Cải cách hành chính
Kế hoạch Công tác cải cách hành chính Nhà nước lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2016
 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016...
 Giới thiệu chung
Giới thiệu quá trình phát triển
Quá trình phát triển Lao động - Thương binh và Xã hội là lĩnh vực kinh tế - xã hội tổng hợp phục vụ cho sự phát triển của xã hội và đem lại hạnh phúc cho nhân dân mà trực tiếp là người lao động, gia đình và người có công với đất nước. Vì thế, t10.0pt;font-family:Tahoma;color:#333399">Lao...
 Công đoàn cơ sở
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
       Căn cứ Kế hoạch số 121/KH-CĐVC ngày 28/10/2016 của Công đoàn Viên chức tỉnh Điện Biên về Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 120-KL/TW ngày 07/01/2016 củent> ...
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 Tin tức & Sự kiện
Trao tặng 200 xe lăn cho người khuyết tật
Chiều 30/11, Hội bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi (NTT&TMC) Việt Nam phối hợp với Hội bảo trợ tỉnh tổ chức trao tặng xe lăn cho 200 người khuyết tật (NKT) tỉnh Điện Biên. Dự buổi lễ trao tặng có ông Lương Phan Cừ - Phó Chủ tịch Hội bảo trợ NTT...
Truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Giảm nghèo giai đoạn mới cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp
70% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được cung cấp dịch vụ theo yêu cầu
 Hướng dẫn Hồ sơ, Thủ tục
Thủ tục “Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân”
...
Thủ tục “Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình”
Thủ tục “Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội”
Thủ tục “Chế độ thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội”
 Chức năng, nhiệm vụ
Chức năng, nhiệm vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
Chức năng, nhiệm vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên.          I. Chức năng của Sở Lao động - Thương binh và xã hội.Sở Lao động - Thương binh và xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc uBiên.

Chức năng và nhiệm vụ
 Thông báo
Vận động nhắn tin ủng hộ công tác giảm nghèo bền vững
Ngày 28/11, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 3667/UBND-KGVX về việc vận động nhắn tin ủng hộ thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.Thực hiện Công văn số 4041/BTTTT-KHTC, ngày 17/11/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh đã giao Sở Thông t...
Tuyển lao động nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản
Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia Chương trình thực tập sinh kỹ thuật tại Nhật Bản
Thông báo Tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản (Khóa 5, năm 2016)
 
Số lượt truy cập
69820