Giới thiệu dịch vụ hosting luư trữ website chuyên nghiệp được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

 
Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn làm việc tại huyện Tuần Giáo

Ngày 23/8, đoàn công tác Tỉnh uỷ do đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đi kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh những tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2016; tình hình thực hiện tái cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới của huyện Tuần Giáo; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 64/KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khoá XI) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở trên địa bàn huyện

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra mặt bằng xây dựng khu chăn nuôi tập trung gia súc của Công ty Cổ phần Chăn nuôi U Va Điện Biên.
 Các tin nổi bật
Thủ tướng ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo giai đoạn 2016 - 2020
Những thương, bệnh binh “tàn nhưng không phế”
Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng tự tử trên địa bàn
v/v đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ dịp nghĩ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2016
  Văn bản mới ban hành
Quyế định sô 1015/QĐ-LĐTBXH, ngày 29/7/2016 của Bộ Lao động - TB&XH
Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 15/7/2016 của Bộ Lao động - TB&XH
Thông tư số 22/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 29/6/2016 của Bộ Lao động - TB&XH
Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH, ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế và Bộ Lao động - TB&XH
Quyết định sô 990/QĐ-LĐTBXH, ngày 22/7/2016 của Bộ Lao động - TB&XH
Quyết định số 1470/QĐ-TTg, ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 15/7/2016 của Bộ Lao động - TB&XH
Quyết định số 29/2016/QĐ-TTg, ngày 5/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ
V/v thông báo chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2017
Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 16/6/2016 của Bộ Lao động - TB&XH
  Phóng sự ảnh
test2
test1
Ảnh hoạt động của Sở
 
 Chỉ đạo điều hành
v/v đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ dịp nghĩ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2016
...
Cảnh báo các tập tin chứa mã độc
 Văn bản dự thảo
 Đoàn TNCSHCM
Các hoạt động Đoàn Thanh niên
Các đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động...
 Cải cách hành chính
Kế hoạch Công tác cải cách hành chính Nhà nước lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2016
 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016...
 Giới thiệu chung
Giới thiệu quá trình phát triển
Quá trình phát triển Lao động - Thương binh và Xã hội là lĩnh vực kinh tế - xã hội tổng hợp phục vụ cho sự phát triển của xã hội và đem lại hạnh phúc cho nhân dân mà trực tiếp là người lao động, gia đình và người có công với đất nước. Vì thế, t10.0pt;font-family:Tahoma;color:#333399">Lao...
 Tin tức & Sự kiện
Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn làm việc tại huyện Tuần Giáo
Ngày 23/8, đoàn công tác Tỉnh uỷ do đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đi kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh những tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 20...
Thủ tướng ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo giai đoạn 2016 - 2020
Những thương, bệnh binh “tàn nhưng không phế”
Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng tự tử trên địa bàn
 Hướng dẫn Hồ sơ, Thủ tục
Thủ tục “Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân”
...
Thủ tục “Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình”
Thủ tục “Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội”
Thủ tục “Chế độ thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội”
 Chức năng, nhiệm vụ
Chức năng, nhiệm vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
Chức năng, nhiệm vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên.          I. Chức năng của Sở Lao động - Thương binh và xã hội.Sở Lao động - Thương binh và xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc uBiên.

Chức năng và nhiệm vụ
 Thông báo
Tăng cường công tác phòng chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh
Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh dại, để chủ động phòng, chống bệnh dại trên người, nhằm bảo vệ sức khỏe của nhân dân, từng bước khống chế, tiến tới thanh toán bệnh dại vào năm 2020, ngày 28/7/2016 UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu các sở, của...
Công điện của Thủ tướng ứng phó với bão số 2
Thông báo tuyển dụng công chức
Kế hoạch tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ công chức, viên chức năm 2016 (14h, ngày 12/5/2016)
 Tin tức & sự kiện
 
Số lượt truy cập
58965